Hassenstein und die Förderung von Kulturdenkmalen im ErzgebirgeHasištejn a propagace kulturních památek v Krušnohoří.

Program na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou
Fond malých projektů

Cíl 3
Ahoj sousede.


Podstatou projektu byla tvorba komplexního informačního systému a propagačních materiálů. Cílem jednotlivých aktivit v rámci realizace projektu je zvýšení informovanosti obyvatelstva česko německého pohraničí o existenci významných kulturních památek. Na české straně jde o zříceninu hradu Hasištejn a jeho nejližší okolí, na straně SRN se jedná o Zámek Schlettau a město samotné.

© Copyright 2010 all rights reserved | Erstellte Saturnia.cz